Fotogaléria

Silvestrovský výstup na Homôlku, r.2015


Október - mesiac úcty k starším, r.2015


Športový deň pre deti, august 2015


Memoriál Antona Ružbarského, r.2015


Deň matiek, r.2015


Obecný fašiangový ples, 17. 01. 2015


Silvestrovský výstup na Homôlku, r.2014


Hokejový turnaj, 27. 12. 2014


Ustanovujúce zasadnutie OcZ, 15. 11. 2014


Stretnutie s Mikulášom, r.2014


Október - mesiac úcty k starším 2014


Oslavy 665.výročia 1.písomnej zmienky o obci Ďačov


Deň matiek 2014


Obecný fašiangový ples 08. 02. 2014


Silvestrovský výstup na Homôlku 2013


Hokejový turnaj 28. 12. 2013


Sv. Mikuláš 2013


Mesiac úcty k starším 2013


Deň matiek 2013


Fašiangový obecný ples - 09. 02. 2013Október - mesiac úcty k starším 2012


Udelenie čestného občianstva obce Ďačov Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavlovi Drábovi, PhD. - 30. 09. 2012


Volejbal a vybíjaná - 05. 07. 2012


Deň matiek 2012


Deň Sv. Floriána 05. 05. 2012


Stolnotenisový turnaj - 03. 03. 2012


Fašiangový obecný ples - 04. 02. 2012


Hokejový turnaj - 07. 01. 2012


Sv. Mikuláš 2011


Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011
Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec ĎačovOktóber - mesiac úcty k starším 2011Deň pre priateľstvo - 15. 09. 2011Volejbal a vybíjaná - 17. 07. 20113. ročník memoriálu Antona Ružbarského - r. 2011Deň matiek 2011


Ples 12. 02. 2011


Výstup na homôlku - Silvester 2010


Koledníci Dobrej noviny 2010


Sv. Mikuláš 2010


Október - mesiac úcty k starším 2010


Stretnutie rodákov 07. - 08. 08. 2010


2. ročník memoriálu Antona Ružbarského 2010Deň matiek 2010
vv vv

Ples 06. 02. 2010Výstup na homôlku 2009Sv. Mikuláš 2009Úcta k starším 20091. ročník memoriálu Antona Ružbarského 2009Sv. Mikuláš 2007Ples 2007