Fotogaléria

Deň matiek, r.2015


Obecný fašiangový ples, 17. 01. 2015


Silvestrovský výstup na Homôlku, r.2014


Hokejový turnaj, 27. 12. 2014


Ustanovujúce zasadnutie OcZ, 15. 11. 2014


Stretnutie s Mikulášom, r.2014


Október - mesiac úcty k starším 2014


Oslavy 665.výročia 1.písomnej zmienky o obci Ďačov


Deň matiek 2014


Obecný fašiangový ples 08. 02. 2014


Silvestrovský výstup na Homôlku 2013


Hokejový turnaj 28. 12. 2013


Sv. Mikuláš 2013


Mesiac úcty k starším 2013


Deň matiek 2013


Fašiangový obecný ples - 09. 02. 2013Október - mesiac úcty k starším 2012


Udelenie čestného občianstva obce Ďačov Mons. Prof. ThDr. PaedDr. Pavlovi Drábovi, PhD. - 30. 09. 2012


Volejbal a vybíjaná - 05. 07. 2012


Deň matiek 2012


Deň Sv. Floriána 05. 05. 2012


Stolnotenisový turnaj - 03. 03. 2012


Fašiangový obecný ples - 04. 02. 2012


Hokejový turnaj - 07. 01. 2012


Sv. Mikuláš 2011


Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011
Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec ĎačovOktóber - mesiac úcty k starším 2011Deň pre priateľstvo - 15. 09. 2011Volejbal a vybíjaná - 17. 07. 20113. ročník memoriálu Antona Ružbarského - r. 2011Deň matiek 2011


Ples 12. 02. 2011


Výstup na homôlku - Silvester 2010


Koledníci Dobrej noviny 2010


Sv. Mikuláš 2010


Október - mesiac úcty k starším 2010


Stretnutie rodákov 07. - 08. 08. 2010


2. ročník memoriálu Antona Ružbarského 2010Deň matiek 2010
vv vv

Ples 06. 02. 2010Výstup na homôlku 2009Sv. Mikuláš 2009Úcta k starším 20091. ročník memoriálu Antona Ružbarského 2009Sv. Mikuláš 2007Ples 2007